MORIHEI UESHIBA

Zakladatel AIKIDO   

Ósensei Morihei Ueshiba - 14.12.1883 - 26.4.1969